Resums meteorològics mensuals i dades climàtiques

Vallgorguina (Vallès Oriental)


 
Resums diaris detallats en format NOAA  >>Com interpretar-los?
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2012   -
2013 -
2014 -
2015
2016
2017
2018








 

 

Temperatura mitjana mensual (ºC)

  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Temp. mitjana anual
2012

SENSE DADES

10.0 4.7 -
2013 3.8 4.7 9.3 11.4 13.0 16.7 21.9 21.0 17.9 15.9 7.8 4.5 12.3 ºC
2014 6.3 7.3 8.5 12.7 13.5 18.6 20.1 21.0 18.9 15.5 10.8 4.2 13.1 ºC
2015 3.6 4.4 9.3 11.5 16.4 20.1 24.0 21.4 17.2 14.0 8.2 6.4 13.0 ºC
2016 7.3 7.1 7.8 11.6 14.2 18.7 22.0 21.6 19.3 14.5 9.0 5.0 13.2 ºC
2017 3.4 8.7 9.7
11.3 16.0 21.3 22.0 22.2 16.9 14.8 5.8 3.5
13.0 ºC
20186.7 4.0










mitjana (ºC) 5.2 6.0 8.9 11.7 14.6 19.0 22.0 21.4 18.0 14.9 8.6 5.0 12.9 ºC

 

Dies de glaçada (temp mínima < 0,0ºC)
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total dies
2012

SENSE DADES

3 4 21 -
2013 27 20 8 - - - - - - - 12 23 90
2014 15 15 15 - - - - - - - 4 19 67
2015 25 23 11 5 - - - - - - 13 15 92
2016 15 16 15 1 1 - - - - - 10 21 79
2017 23 9 4 4 - - - -
- -
21 25 86
201814 20










mitjana 20 17 11 2 - - - - - - 11 21 84

 

 

Temperatura mínima absoluta (ºC)
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2012 SENSE DADES -4.8 -4.8 -5.9
2013 -5.4 -6.9 -5.4 0.2 1.9 5.0 11.4 10.4 7.6 5.3 -5.0 -5.5
2014 -3.4 -3.6 -3.6 2.6 3.3 6.9 10.3 11.4 6.5 3.9 -1.6 -7.3
2015 -5.9 -7.2 -3.3 -3.2 4.3 7.2 12.5 10.1 6.4 2.8 -8.4 -4.1
2016 -9.1 -5.6 -4.9 -0.8 -0.3 4.9 8.1 9.1 7.9 5.1 -2.4 -5.6
2017 -9.2 -4.3   -0.9 
-3.3 3.0 9.6 9.3 10.6 4.8 3.8 -5.4 -8.0
2018-4.5 -6.9








 
mínima absoluta (ºC) -9.2 -7.2 -5.4 -3.3 -0.3 4.9 8.1 9.1 4.8 -4.8 -8.4 -7.3

 

Pluja (mm o litres/m2)
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total (mm)
2012 SENSE DADES 26.4 3.0 -
2013 32.4 32.6 113.0 78.8 44.4 25.0 21.0 12.2 70.4 70.8 106.4 17.6 624.6
2014 45.6 35.4 28.6 40.2 58.0 119.4 39.0 53.2 108.4 11.7 180.6 33.3 753.4
2015 20.0 29.8 89.6 27.4 29.8 14.8 17.2 62.2 46.0 43.2 68.2 1.2 449.4
2016 2.4 95.0 32.0 109.6 63.0 18.8 6.4 6.4 57.2 153.6 56.6 34.8 635.9
2017 122.2   49.0 
  83.8 
37.8 20.8 9.2 3.0 13.4 157.6 78.6 9.8 16.4 601.6
201877.8 96.4









 
mitjana (mm) 50.0 48.4 69.4 58.8 43.2 37.4 17.3 29.5 88.0 71.6 74.6 17.7 615.8

 

Dades actuals a Vallgorguina  -  MeteoPremià